Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.  

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.  Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:  

 

E-SUPPLIES B.V.

T.a.v. Retouren

Hoofdstraat 143 B

7811 EL Emmen

Nederland

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.  


Terugbetaling 

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.  U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e-mail, via info@sex-shop.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden. 

 

Formulier voor herroeping  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

E-SUPPLIES B.V.

T.a.v. Retouren

Hoofdstraat 143 B

7811 EL Emmen

Nederland

 

-  Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen: 

 

typenummer: _____________________________________ 

 

ordernummer: ____________________________________ 

 

-  Besteld op(*)/Ontvangen op(*)   

Datum: __________________________________________ 

 

-  Uw Naam   _________________________________________________ 

 

-  Uw adres   

__________________________________________________  

 

-  Handtekening   

 

___________________________________________________  

 

-  Datum  ____________________________________________________ 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is